Aktualno

ISO 9001:2015 i Direktiva o opremi pod pritiskom 2014/68/EU

септембар 5, 2018

29. marta 2018. preduzeće IMP Armature uspešno je sprovelo prelazak na najnovije izdanje standarda ISO 9001:2015. Sa završenom sertifikacijom preduzeće je potvrdilo usaglašenost sa novim zahtevima koji daju najveći naglasak upravljanju...