Hidranti visokog kvaliteta

Hidranti su namenjeni za brzu upotrebu u slučaju požara i privremeno povezivanje cevovoda.

U preduzeću IMP Armature proizvodimo različite tipove nadzemnih i podzemnih hidranata različitih dužina i sa različitim izlazima. Veliki izbor hidranata dokazuje da je prilagodljivost naša prednost. Možemo da se prilagodimo specifičnim i ne retko, različitim zahtevima evropskog tržišta.

Karakteristike i prednosti naših hidranata

  • Izuzetno mala težina hidranata omogućava brzu i jednostavnu ugradnju.
  • Hidranti su proizvedeni, testirani i sertifikovani u skladu sa Evropskim pravilnikom o građevinskim proizvodima.
  • Primerni su za ugradnju u sisteme sa pitkom vodom.
  • Pored standardnih ugradnih dužina, moguće su i sve ostale ugradne dužine po dogovoru.
  • Tokom menjanja oštećenih delova, odnosno servisiranja, iskopavanje hidranta nije potrebno.

Nadzemni hidranti

  • Svi oblici oznaka na cevi nadzemnih hidranata (kao što su to nalepnice, gradski grb, oznake u boji i slično) je moguće dodati po dogovoru.
  • Položaj glave hidranta je, nakon konačnog postavljanja, podesivo.
  • Moguće su različite kombinacije spojnica – po dogovoru.

Dodatna oprema

Kontakt

IMP Armature d.o.o.