Новости

ISO 9001:2015 i Direktiva o opremi pod pritiskom 2014/68/EU

5 септембра, 2018

29. marta 2018. preduzeće IMP Armature uspešno je sprovelo prelazak na najnovije izdanje standarda ISO 9001:2015. Sa završenom sertifikacijom preduzeće je potvrdilo usaglašenost sa novim zahtevima koji daju najveći naglasak upravljanju procesnim rizicima i pratećim mogućnostima. Izrađene su potpuno nove procene rizika, kako na nivou procesa, tako i sredstava i resursa koji omogućavaju da se ovi procesi realizuju.

10. aprila 2018. godine obnovili smo sertifikat sistema kvaliteta prema Direktivi o opremi pod pritiskom 2014/68/EU, Aneks III, Modul H. Dobijen certifikat važi do 10.04.2021.

Kontakt

IMP Armature d.o.o.