Leptirasti zatvarači

Leptirasti zatvarači su najčešći element za zatvaranje i regulaciju tečnih i gasovitih medija.

Zа vаs izrаđujemo međuprirubne leptirаste zаtvаrаče – verzije wafer i lug rаzličitih stepenа pritiskа ugrаđivаnjа (PN 6 – 25) iz rаzličitih mаterijаlа u skladu sa vаšim potrebama ugrаdnje.

Sa diskom od nerđajućeg čelika i EDPM zaptivkom – primerni su z upotrebu u sistemima sa pitkom vodom.

Prednosti i karakteristike naših leptirastih zatvarača?

 • Odlične karakteristike protoka.
 • Širok spektar upotrebe.
 • Dug životni vek.

Dodatna oprema

S namerom da vam pružimo kompletno rešenje problema, preduzeće IMP Armature vam nudi i vrhunsku dodatnu opremu.

 • Ručke koje možete opremiti sa prekidačima za prikaz pozicije
  Slika
 • Ručni pogoni (vijak)
  Slika
 • Pneumatski pogoni
  Slika
 • Elektromotorni pogon
  Slika

Kontakt

IMP Armature d.o.o.