Politika kvaliteta

Naša politika preduzeća podrazumeva konstantno održavanje visokog kvaliteta i to na sledeće načine:

 • ispunjavamo zahteve korisnika i ocenjujemo njihovo zadovoljstvo,
 • ispunjavamo sve zakonske zahteve za procese i proizvode,
 • zaposlene redovno šaljemo na dodatne obuke,
 • konstantno unapređujemo sistem i proizvode,
 • redovno kontrolišemo upravno odeljenje,
 • preventivne i korektivne mere su uvek na snazi,
 • redovno kontrolišemo proces proizvodnje i
 • imamo 100% konačnu kontrolu proizvoda.

Sertifikati koje smo dobili su dodatna garancija za kvalitet naših proizvoda.

Opšti sertifikati

Standard ISO 9001: 2015

Imamo opisan i implementiran sistem upravljanja kvalitetom za razvoj, proizvodnju i marketing industrijskih armatura. Prvi sertifikat smo dobili u decembru 1994. godine, kao prva kompanija u Sloveniji za proizvodnju industrijskih armatura. Usklađenost sa zahtevima standarda svake godine kontroliše i overava nezavisno sertifikaciono telo TÜV SÜD.

Direktiva za pritisak PED2014/68/EU – CE znak

Sertifikat dobijen na osnovu Evropske direktive o opremi pod pritiskom PED2014/68/EU, prilog III, modul H, koji izdaje odobreni organ TÜV SÜD za razvoj, proizvodnju i prodaju industrijskih armatura. Sertifikatom odobreni organ potvrđuje da je preduzeće uvelo i koristi sistem upravljanja kvalitetom po gore navedenim smernicama, te da proizvođač ima pravo da proizvode označava CE oznakom i prepoznatljivim brojem odobrenog organa.

GSK

Sertifikat GSK dokazuje najviši standard za bojenje proizvoda koji se koriste za upotrebu u distribuciji pitke i otpadne vode.

Direktiva o građevinskim proizvodima EU 305/2011

Kao proizvođači nadzemnih hidranata Art. 2005 i Art. 2009 i podzemnih hidranata Art. 2006 te Art. 2010, ispunjavamo sve zahteve Evropske direktive za građevinske proizvode EU 305/2011. To potvrđuje sertifikat o skladnosti, koji smo dobili od ZAG (Zavod za građevinarstvo Slovenije).

Sertifikati za određena tržišta

 • DVGW sertifikat za nemačko tržište
 • ÖVGW sertifikat za austrijsko tržište
 • EAC (GOST) sertifikat za rusko tržište
 • ZIK sertifikat za hrvatsko tržište

Sertifikati za pitku vodu

 • Svi materijali koji su u kontaktu sa pitkom vodom imaju odgovarajuće sertifikate u skladu sa EN 681, KTW, W270, WRAS, UBA itd.

Kontakt

IMP Armature d.o.o.