Leptirasti zatvarač Art. 125 - 126
Leptirasti zatvarač Art. 125 – 126 DN 50 – DN 300 (DN 400)
  • Međuprirubna “lug” verzija
  • Može se koristiti kao finalni ili ispusni zatvarač do ΔP max = 6 bar
  • Verzija sa lepljenom zaptivkom Art. 125 omogućava upotrebu do ΔP max = 25 bar

Kontakt

IMP Armature d.o.o.