Podzemni hidrant Art. 2016 DN 80
Podzemni hidrant Art. 2016 DN80
  • Jednostavno održavanje
  • Čauru u jednom komadu
  • Vreteno od punog materijala
  • Vreteno od jednog komada – manje rezervnih delova

Kontakt

IMP Armature d.o.o.