Kvalitet

Zašto IMP?

Dugogodišnje iskustvo

Možemo da se pohvalimo dugogodišnjim iskustvom na području razvoja armatura. Potpuno se prilagođavamo vašim željama i zajedno sa vama pronalazimo najbolje rešenje koje odgovara svim propisima i standardima.

Prilagodljivost

Prilagođavamo se posebnim potrebama naših kupaca tako što pratimo napredak i novosti na svetskom tržištu, ali i sa najmodernijom tehnologijom kako u razvojnom, tako i u proizvodnom sektoru. Često sa klijentom na osnovu specifičnih potreba prilagođavamo ili čak razvijemo potpuno nov proizvod za posebne potrebe određenog tržišta.

Politika kvaliteta

Preduzeću IMP Armature podrazumeva se prvi cilj konstantno održavanje visokog kvaliteta.

Sertifikati koje smo dobili su dodatna garancija za kvalitet naših proizvoda.

Opšti sertifikati

Standard ISO 9001:2015

Imamo opisan i implementiran sistem upravljanja kvalitetom za razvoj, proizvodnju i marketing industrijskih armatura i to na sledeće načine:

  • ispunjavamo zahteve korisnika i ocenjujemo njihovo zadovoljstvo,
  • ispunjavamo sve zakonske zahteve za procese i proizvode,
  • zaposlene redovno šaljemo na dodatne obuke,
  • konstantno unapređujemo sistem i proizvode,
  • redovno kontrolišemo upravno odeljenje,
  • preventivne i korektivne mere su uvek na snazi,
  • redovno kontrolišemo proces proizvodnje,
  • imamo 100% konačnu kontrolu proizvoda.

Prvi sertifikat smo dobili u decembru 1994. godine, kao prva kompanija u Sloveniji za proizvodnju industrijskih armatura. Usklađenost sa zahtevima standarda svake godine kontroliše i overava nezavisno sertifikaciono telo TÜV SÜD.

Direktiva za pritisak PED2014/68/EU – CE znak

Sertifikat dobijen na osnovu Evropske direktive o opremi pod pritiskom PED2014/68/EU, prilog III, modul H, koji izdaje odobreni organ TÜV SÜD za razvoj, proizvodnju i prodaju industrijskih armatura. Sertifikatom odobreni organ potvrđuje da je preduzeće uvelo i koristi sistem upravljanja kvalitetom po gore navedenim smernicama, te da proizvođač ima pravo da proizvode označava CE oznakom i prepoznatljivim brojem odobrenog organa.

GSK

Sertifikat GSK dokazuje najviši standard za bojenje proizvoda koji se koriste za upotrebu u distribuciji pitke i otpadne vode.

Direktiva o građevinskim proizvodima EU 305/2011

Kao proizvođači nadzemnih hidranata Art. 2005 i Art. 2009 i podzemnih hidranata Art. 2006 te Art. 2010, ispunjavamo sve zahteve Evropske direktive za građevinske proizvode EU 305/2011. To potvrđuje sertifikat o skladnosti, koji smo dobili od ZAG (Zavod za građevinarstvo Slovenije).

Sertifikati za određena tržišta

 •  DVGW sertifikat za nemačko tržište
 • ÖVGW sertifikat za austrijsko tržište
 • EAC (GOST) sertifikat za rusko tržište
 • Sertifikat za ukrajinsko tržište
 • EMI Sertifikat za madžarsko tržište
 • Sertifikat za litvansko tržište
 • ZIK certification za hrvatsko tržište

Sertifikati za pitku vodu

 • Svi materijali koji su u kontaktu sa pitkom vodom imaju odgovarajuće sertifikate u skladu sa EN 681, KTW, W270, WRAS, UBA itd.

Kontakt

IMP Armature d.o.o.