Poprodajne usluge

Logistička usluga
Naša roba se prodaje kupcima sa EXW Incoterm.

Uz saglasnost možemo i našim kupcima ponuditi i servis tranzitnog aranžmana za prepaired isporuke. Mi ćemo učiniti sve da pronađemo brzu i dobru cenovnu ponudu u uslovima CPT-a.

Za raspored se obratite svom administratoru.

Rezervni delovi
Rezervne delove obezbeđujemo čak 10 godina nakon prestanka proizvodnje pojedinačnog proizvoda.

Za porudžbine obratite se na prodaju.

Usluga i popravci
Naš servis vam je uvek dostupan.

Pružamo vam brzo i kvalitetno servisiranje svih naših proizvoda. Servis može biti urađen kod nas u preduzeću ili na terenu (kod korisnika).

G. Sandi Povše
Vođa sektora za kvalitet
Tel: +386 (0)1 7887 316
E-mail: sandi.povse@imp-ta.si

Kontakt

IMP Armature d.o.o.